Odins Ring

Odins Ring er et blotlaug, der dækker egnen Esbjerg-Fredericia eller Sydjylland. Da vi kun er to medlemmer tilbage, har vi sat fælleskabet i bero, da vi simpelthen ikke har energien til at starte det op igen. Vi bloter dog stadig sammenn, men under mere uformelle forhold. Du kan kontakte mig her for mere info: livtraser.dk/kontakt

Hvis I søger et blotlaug, kan det landsdækkende trossamfund Forn Siðr måske være behjælpelig.

Tak til Jer alle for mange gode stunder og minder.

År og Fred

Robert - livtraser.dk